2008. november 17., hétfő

Elmarasztalták a Kertvárosi Polgárőrséget

A közelmúltban Fesztóry Sándor - a Kertváros egyik képviselője - Közgyűlésen bírálta Egyesületünket.

Fesztóry Sándor felszólalása szó szerint idézve: "Köszönöm szépen Polgármester asszony, tisztelt Közgyűlés! Bár nem tárgya a mai közgyűlésnek de úgy gondolom, hogy a közbiztonság az egyik legfontosabb dolog. Tudom, azt, hogy Nyíregyháza nagyon sokat tesz Nyíregyháza Közbiztonságáért Közalapítvány útján. Ehhez kapcsolódna, hogy az Országos Polgárőr Szövetség pályázatot hirdetett a közterületi bűnözés megelőzősének az éve program végrehajtásának az elősegítésére. Mert a Kertvárosi Polgárőrség Egyesület is benyújtotta pályázatát többek között olvashatjuk a hírt az interneten. Ha felütjük az újságokat és figyelmesen hallgatjuk a híreket jogosan fordul meg a fejünkbe, hogy a cselekvési program a szöges ellentéte lenne a valóságnak sajnálatos módon. Kertvárosban ugyan egyre nő a bűnözés szaporodnak a vagyonelleni erőszakos bűncselekmények. Néhány hete néhány példát hagy soroljak fel betörések, voltak a Szélsőbokori úton, rablás a Dugonics utcán, sorozatbetörések a Fészek utcán ez a múlthétnek volt a termése, késelés a repülőhídon.Hát ez úgy gondolom, hogy önmagában is elég megdöbbentő, hogy ha követik a sajtóból az eseményeket. De mit tesz ilyenkor a Kertvárosi Polgárőrség és mit tesznek a megelőzés érdekében. Tehát úgy látszik hogy e tárgykörben nem tesznek eleget. Hiszen a lakosság elégedetlen és jogosan kéri, kéreti számon azokat az ígéreteket melyeket az egyesület a honlapján hirdet nagybetűkkel. Ez mindenki számára hozzáférhető bár ott az szerepel, hogy egyesület cselekvési programjának az elírása, gondolom a leírása szó helyett. Ilyen körülmények között persze felmerül az a kérdés is, hogy vajon hatékonyan és a célnak legmegfelelőbben vannak elkülönítve azok a pénzeszközök amiket a város biztosít az egyesület számára. Nyíregyháza Közbiztonságárét Közalapítvány útján. Érdekességképpen megemlítem, hogy a Közalapítvány Kuratóriumának az elnöke és a Kertvárosi Polgárőr Egyesület elnöke ugyanaz a személy. Érdemes lenne elgondolkodni azon is ,hogy helyesen gazdálkodik az egyesület hogy ha az évi 1,5 millió forint költségvetésének 40 %-át különféle rendezvényekre költi. És mondjuk üzem anyagra csak ennek az összegnek az 1/3 –át sőt még arra is telik, hogy az egyesület tartalékokat képezzen. Amíg más polgárőr szervezet alulfinanszírozottak, működési kiadásaikat alig tudják fedezni. Ezek az adatok amiket én felolvastam teljesen nyilvánosak az interneten hozzáférhetőek. Gondolat ébresztőnek szántam köszönöm szépen."

Giba Tamás alpolgármester reagálása szó szerint: "Tisztelt Polgármester asszony, kedves képviselőtársak! Olyannyira, hogy a nevezett egyesületnek tagja vagyok, alapító tagja. Szeretném elmondani, hogy azt a megállapítást amit Fesztóry Sándor tett aggodalommal figyeltük tehát hogy az elmúl napokban vagy hetekben a Kertvárosnak a közbiztonsága látványosan több helyen több esetben is romlani látszott. Ez pillanatnyilag azt kell mondjam, hogy ez tény. De az, hogy ebből Fesztóry Sándor miért ezeket a következtetéseket vonta le azt nem tudom pontosan megítélni. Szeretném elmondani mivel a rendőrség beszámolóját minden évben meghallgattuk akkor pontosan kell tudni, hogy az érvényben lévő törvények szerint a közrend és a közbiztonság az egyértelműen állami feladat és a rendőrségnek a feladata. Ehhez nyilván kapcsolódnak a polgárőr szervezetek akik egyébként korábbi esetben is sikeresek voltak és sikerült sorozatbetörésnek az elkövetőit a polgárőrök segítségével felderíteni. Az, hogy a gazdálkodásban mi és hogy történi az alapítványok beszámolóit minden alkalommal megnézzük itt van a képviselő-testület előtt. Látszik, amikor a Közbiztonsági Közalapítványnak a beszámolóját látjuk, hogy abban látszik, hogy a városon belül működő egyesületek milyen mértékben kerülnek támogatásra ez a támogatási összeg egyáltalán nem kirívó egyetlen egyesület sincsen preferált vagy nagyon kitüntetett szerepe, hogy ha ezt végignézzük majd kedves képviselőtársak erről meg lehet bizonyosodni. Azt hogy ezen túlmenően milyen támogatásokat tud még ezt egyesület mozgósítani az csak öröm. És azt Fesztóry Sándor persze nem tudja mert ő nem tagja ennek az egyesületnek, mondjuk üzemanyagot nem csak üzemanyag lehet természetbeni támogatásként is kapni és ez nem kevés egyébként ennél az egyesületnél. Úgy hogy én a magam részéről a felvetett problémáknál a következtetéseket nem ebben az irányban vontam volna le."

A Kertvárosi Polgárőrség Vezetőségének véleménye:

Tisztelt Fesztóry Képviselő Úr!

Nagyon sajnáljuk, hogy Egyesületünk tagságát, 28 fő polgárőr tevékenységét a Közgyűlésen értékeli és a Kertváros bűnügyi helyzetét a valóságtól eltérően, eltúlozva, hallomás alapján mutatja be. Sajnálatos tény, hogy Ön a megválasztása óta még nem tudott kapcsolatot teremteni a Kertvárosi Polgárőrség vezetőségével.

Valószínű ennek az is az oka, hogy Ön nem a választó körzetben (Kertvárosban) lakik. Feltételezzük, hogy a Kertvárosban történő eseményekről, csak pletykákból és internetről tájékozódik. Bizonyítja ezt az a tény is a hozzászólásában és a sajtóban (Napló) a Fészek utcán sorozatbetörésekről beszél, a tény pedig az, hogy ott egy betörés történt. Igaz ez is sajnálatos és mélységesen együtt érzünk a sértett családdal, személyes beszélgetést is folytattunk az üggyel kapcsolatban. Tisztelt Képviselő Úr! Amennyiben venné a fáradságot és szóba állna vezetőségünkkel, tagságunkkal pontosan tudnánk tájékoztatni önt a Kertváros bűnügyi helyzetéről és egyéb a lakosságot érintő problémákról.

Mi ugyanis folyamatosan, napi kapcsolatban állunk a Városi Rendőrkapitánysággal, a betörési osztály állományával, rendszeresen tájékoztatjuk egymást és szervezzük a közös nappali és éjszakai járőrszolgálatot.

Pontosan ismerjük a betörések helyét, idejét, körülményeit. Rendkívüli közgyűlésen, 2008. november 11-én értékeltük a Kertváros bűnügyi helyzetét, ahol a rendőrségtől két szakember megerősítette az általunk már ismert valós helyezetett. Területünkhöz 2008. augusztus 28-tól 2008. november 05-ig összesen tíz betöréses lopás történt a két választó körzetben (ami szerencsére köszönő viszonyban sincs az Ön által vázolt betörések számával). Közösen meghatároztuk a további tennivalókat. Képviselő úr Egyesületünk gazdálkodását bírálja, holott fogalma sincs róla milyen a működésünkhöz szükséges pénzügyi feltételeket biztosítani.

Büszkék vagyunk arra, amivel vádol bennünket „arra is telik, hogy tartalékot képezzen". Tájékozatlanságát bizonyítja, hogy az OPSZ pályázatra hivatkozik. Igaz, hogy évek óta pályázunk az ön által említett "Közterületi bűnözés megelőzésének programjára" de sajnos még egyszer sem nyertük meg, vannak viszont sikeres pályázataink, amivel folyamatosan el is számolunk.

Negatívumként veti fel részünkre, hogy sokat költünk rendezvényekre, keveset benzinre. Tájékoztatom, hogy rendezvényeinket általában pályázati pénzből finanszírozzuk.

Reméljük, azt nem negatívumként veti a szemünkre, hogy évek óta karácsonykor ünnepi vacsorával kedveskedünk 150 fő hajléktalan részére, vagy azt a tényt, hogy élelmiszer csomagokkal segítjük az arra rászoruló családokat.

Tisztelt Képviselő Úr! Mindezek ellenére reméljük és várjuk, hogy a jövőben a vádaskodás helyett keresni fogja velőnk a kapcsolatot és együtt működünk a kertvárosi lakosság közbiztonsága és egyéb szociális gondjainknak megoldása érdekében.