2014. október 6., hétfő

Mennyit ér 200 lakossági aláírás?!? „Ígéret szép szó, ha betartják úgy jó”

A Nyíregyháza-Kertvárosi Polgárőrség Egyesület 2014. április 14-én tartotta a 2013. évről szóló beszámoló közgyűlését. A napirendek előadását, megtárgyalását követően az egyik polgárőr társunk szót kért és elmondta, hogy a Dugonics utcában található, felújított, kibővített óvoda előtt elfelejtették a gyalogos átkelőhelyet megépíteni. A lakosság közel 200 aláírást gyűjtött össze a Csicsergő óvoda előtti átkelőhely megépítése érdekében , mert ott az átjutás az útvonal nagy gépjármű forgalma miatt balesetveszélyes és rendkívül nehézkes.

Polgárőr társunk elmondta, hogy az a kérése, hogy az Egyesület Vezetője járjon el a gyalogos átkelőhely megépítése érdekében. Mivel a gyalogos átkelőhely megépítése elsődlegesen a helyi önkormányzati képviselő közbenjárásával tud megvalósulni a leggyorsabban, kértem vegye fel a kapcsolatot Fesztóry Sándor képviselő Úrral. Polgárőr társam elmondta, hogy a képviselő urat nem ismeri, a gyalogos átkelőhely hiánya közbiztonsági kérdés, ezért ismételten kérte hogy járjak el az ügyben és átadta az aláírási íveket.

A közgyűlést követően 2014. április 16-án ígéretemnek megfelelően bevittem az aláírásokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához és átadtam a közbiztonságért felelős alpolgármester Úrnak és kértem intézkedését.

Mivel ezt követően nem történt semmi, ezért megkértem Póka Imre önkormányzati képviselő urat, hogy mivel neki lehetősége van erre, közgyűlésen érdeklődjön a gyalogos átkelőhely megvalósításáról. Képviselő Úr ezt 2014.05.24. napján a Közgyűlésen megtette és az alábbi választ kapta Polgármester Úrtól:

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester): „Képviselőnek pedig én azt gondolom, hogy ha ilyennel találkozik a legegyszerűbb, ha bejön és itt a szakemberekkel beszél, nem kell ehhez aláírásgyűjtésbe kezdeni vagy azt támogatni.”

Időközben tudomásomra jutott, hogy az általam átadott iratok ügye Pató István Úrhoz került, akit személyesen felkerestem. A találkozó során Pató Úr megnyugtatott, hogy több gyalogos átkelőhely létesítése van előkészítés szakaszában, várjunk nyugodtan.

Mivel továbbra sem történt semmi, 2014. szeptember 01-én, fogadóóráján felkerestem Fesztóry Sándor képviselő urat. Képviselő Úr elmondta, hogy ismeri a problémát, már felvette a kapcsolatot a Nyírvv Kft. vezetőivel, azonban problémát jelent, hogy nincs betervezve a költségvetésbe. Fesztóry Úr elmondta, hogy a gyalogos átkelőhely az önkormányzati választásokig el fog készülni, ezért a jó hírt azonnal megosztottam az aláírókkal.

Ezt követően a napokban kézhez kaptam Fesztóry Úr választási szórólapját, amely legnagyobb meglepetésemre az alábbiakat tartalmazta: „Újraválasztásom esetén a legrövidebb határidőn belül gondoskodni fogok a Dugonics utcai óvoda előtti gyalogos átkelőhely megépítéséről.”

Ezek után a részemre adott tájékoztatást nem értem. Képviselő Úr elfelejtette a fogadóórán elmondottakat? Mi ez az elvtelen ígérgetés, amely mintegy 150 gyermeket és kísérőiket teszi ki balesetveszélynek, hogy átkelőhely nélkül ugráljanak a gépjárművek között. Képviselő Úr hozzáállása „érthető”, hiszen még nem történt baleset…

Tisztelt Kertvárosi lakók!

Megérdemeljük a történteket, mert 2 cikluson keresztül olyan „képviselőt” választottunk, aki nem a választókörzetben lakik, csak látogatóba, rendezvények alkalmával jelenik meg Kertvárosban. Illetve gyakrabban előfordul még itt kampányidőszakban…

„Képviselő Úr” szórólapján szerepelnek az alábbiak is: „fontos számomra a helyi civil szervezetek, klubok működésének a támogatása.”

Jól hangzanak a leírtak, de a tények sajnos mást mutatnak: Én személy szerint 17 éve vagyok a Kertvárosi Polgárőrség Egyesület Elnöke, de az elmúlt 8 évben képviselő Úr nem keresett, Egyesületünket nem támogatta.

Az elmúlt években megszűntek a május 01-i majálisok, ahol a korábbiakban több ezer ember is megfordult, romhalmazzá vált a Közösségi Házunk, feloszlott a korábbiakban kiválóan működő nyugdíjas klub a tánccsoportjával egyetemben. Ez a támogatásának eredménye…

Képviselő Úr az elért eredmények közé sorolja a LEGO gyárat elkerülő út megépítését, amely az előző és a jelenlegi városvezetők és országgyűlési képviselők érdeme.

Pozitívumként említi a Kertvárosi Piacot. Hát ezen projekt esetében Képviselő Úr jobban tenné, ha letagadná, hogy részt vett benne. A piac létrehozását sajnos olyan projektként lehet jellemezni, mintha a sivatagban akarnánk homok árusító helyet létrehozni. A piac több tízmillió Forintos beruházással megépült, majd ezt követően lényegében kong az ürességtől, mert nincs rá kereslet. A piac mentségére azért el kell mondani, hogy az Orosi és a Borbányai piac is ugyanígy haldoklik. A szomorú csak az, hogy egy piac árából sok gyalogos átkelőhelyet lehetett volna megvalósítani gyermekeinknek.

Ezek után úgy gondolom, Képviselő Úr joggal bízhat abban, hogy az aláírásgyűjtők, aláírók és hozzátartozók szavazatainak segítségével is ismét megválasztják. Hiszen ígérni mi is tudunk…

2014. szeptember 30.

Kovács Aladár
Nyíregyháza- Kertvárosi Polgárőrség Egyesület elnöke