2015. április 9., csütörtök

Önszorgalomból is gyakran járőröznek

Somogyi János és Kovács Aladár
Tovább javult a Kertváros közbiztonsága, de a polgárőrök így sem unatkoznak.

Évértékelő közgyűlést tartott a közelmúltban a Nyíregyháza-Kertvárosi Polgárőrség Egyesület. Kovács Aladár elnök beszámolójából kiderült: a 2014-re kitűzött célokat (bűnmegelőzési feladatok javítása, betöréses lopások csökkentése, a SZEM mozgalom erősítése, kapcsolatépítés, pénzügyi egyensúly megőrzése, pályázati lehetőségek kiaknázása, drogprevenció) sikeresen teljesítette a civil szervezet 26 fős legénysége.

"Rendszeresen járőröztünk a rendőrökkel, nyitottak voltak a javaslatainkra, készségesen és hatékonyan segítettek a problémák megoldásában. A körzetünk bűnügyi helyzete jónak mondható, csökkent a betöréses lopások száma, összességében javult a közbiztonság. Ennek ellenére nem javult az emberek relatív közbiztonságérzete, a rendőrségbe és a polgárőrségbe vetett hite, bizalma. Nincs tudomásunk drogterjesztőkről, cukros bácsikról.

Továbbra is jól működik területünkön a kmb-szolgálat. Ha a Kertváros bűnügyi mutatóit összehasonlítjuk más városrészek adataival, nem kell szégyenkeznünk. A rendszeres járőrözéseken túl a polgárőreink délelőtt, délután, este, hétvégenként és ünnepnapokon önszorgalomból is körbejárják a lakókörnyezetüket, figyelnek a rend­ellenességekre, és jelzik, ha problémát észlelnek. Köszönettel tartozunk a polgárőrök családtagjainak is, akik segítik, támogatják az önkéntes feladatellátást.

Működik az Egy iskola–Egy polgárőr mozgalom, nincs tudomásunk drogterjesztésről, cukros bácsikról, csellengő gyerekekről. Sajnos, nem léptünk előbbre az idősek, egyedül élők segítésében, szociális gondjaik megoldásában. Területünkön működik a Bokréta utcai hajléktalanszálló, naponta 100–150 fő hajléktalan fordul meg a Kertvárosban." Kovács Aladár

Többszörös megújulás

Kovács Aladár ugyanakkor büszkén számolt be arról, hogy minden polgárőr rendelkezik már új polgárőr-igazolvánnyal. – Nem volt egyszerű az összes igazolvány együttes cseréje, de sikerült megoldani. Az idén januárban megkaptuk a törvényszéki végzést, mely szerint elfogadták az új alapszabályunkat és az egyesületünk közhasznú jogállását.