Az egyesület története

Egyesületünk 1997. május 1-jén alakult lakossági kezdeményezésre, 16 fővel. Jelenleg 28 fő egyesületünk létszáma. 

Alapvető feladatának a közbiztonságot, a bűnmegelőzést, a lakosság közérzetét, biztonságérzetét javító tevékenységet tekintette és tekinti ma is. 

A kezdeti nehézségek ellenére szervezetünk gyorsan kivívta a lakosság elismerését, nőtt a népszerűségünk, egyre többen fordultak és fordulnak hozzánk egyéni és a közösséget érintő problémákkal. 

A kezdeti anyagi nehézségek ellenére ma már rendelkezünk téli nyári formaruhával, hírközlési eszközökkel és személygépkocsival is. Anyagi helyzetünk megalapozott, stabilnak mondható. 

Az elért eredményekhez nagymértékben hozzájárultak a területünkön működő vállalkozók, és az önkormányzat anyagi támogatása. 

Munkánk elismeréseként a Megyei Bíróság 1998. január 1-jével egyesületünket Kiemelten Közhasznú Szervezetté minősítette. 

Írásos együttműködésünk van Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Városi rendőrkapitánysággal, a Határőrséggel, illetve sok iskolával, civil szervezettel. Munkánkat tervszerűen végezzük, havi vezényléssel, éves beszámolókkal adunk számot munkánkról. 

Jó a kapcsolatunk az írott és elektronikus sajtóval, rendszeresen bemutatjuk tevékenységünket, ezzel is segítve az információáramlást. 

Tagjai vagyunk az Országos Polgárőr Szövetségnek, jó az együttműködésünk a Megyei Polgárőr szövetséggel is.

Rendszeresen részt veszünk a drogellenes felvilágosító munkában, jó az együttműködésünk az iskolákkal, nyugdíjas szövetségekkel is. 

1998-tól részt veszünk a Szomszédok Egymásért Mozgalomban, 15 rászorult (idős-beteg- elesett) személynél helyeztünk el szomszédhívó készüléket a szociális gondozókkal együttműködve. 2005. évben csatlakoztunk a nyíregyházi E-misszió Egyesületéhez. Rendszeresen részt veszünk a megbeszéléseken, területi bejárásokon, folyamatosan jelezzük a területünkön felmerülő illegális szemétlerakásokat. 

Sajnos hatáskörünk nem terjed ki arra, hogy megakadályozzuk az illegális hulladéklerakásokat, így csak a megfigyelésre, jelzésre terjed ki a tevékenységünk. 

Eddigi munkánkat eredményesnek ítéljük meg, továbbiakban is az a célunk, hogy a lakosság biztonságérzete közérzete még jobb legyen a működési területünkön, illetve Nyíregyháza egész területén.

Nyíregyháza, 2007. szeptember 17. 

Kovács Aladár elnök